Заштита угрожених врста у Србији

Кантарион (Hypericum perforatum): заштићен од прекомерног брања

Кантарион (Hypericum perforatum): заштићен од прекомерног брања

Кад сам почела да састављам Буквар јестивог и лековитог биља за овај блог решила сам да сазнам које су врсте код нас угрожене да бих тај битан податак могла да укључим у опис сваке биљке.

Морам признати да ни слутила нисам да је највећи број у нашем народу радо коришћених самониклих биљака заправо законом заштићено. Нажалост, мислим да је то најбољи показатељ тога колико нам је природа у опасности.

Степени заштићености

Све законе који се тичу заштите природе у нашој земљи можете прочитати и преузети са сајта Завода за заштиту природе Србије, а врло сажето објашњење степена заштићености наших дивљих врста налази се у табели у продужетку.

 

Строго заштићене врсте Крајње угрожене врсте кључне за разноврсност и равнотежу природе у Србији, од којих неке живе само на нашем поднебљу. Забрањено свако брање осим у научне сврхе уз нарочиту дозволу.
Заштићене врсте Рањиве врсте важне за разноврсност и равнотежу природе у Србији, од којих неке живе само на нашем поднебљу или врсте које се могу заменити са неком крајње угроженом. Забрањено свако брање осим у случају одређених комерцијалних врста чије су количине за комерцијално брање прописане Уредбом[1]

 

Постојеће забране превасходно се односе на сакупљање (и евентуалну прераду) ради продаје, док је сакупљање за личну употребу, колико сам сазнала у Заводу, нешто што је код нас законски још неодређено.

У сваком случају битно је знати, на пример, да за справљање кантарионовог уља за продају морате имати дозволу. Постоји могућност да било коју заштићену или строго заштићену врсту гајите за прераду и продају. За то једино морате добити одобрење Завода и Министарства, и иако ми је објашњено да је тај поступак заметан, не би требало да се плаћа.

При сваком сакупљању, молим вас да се руководите правилима за одрживо сакупљање биља и печурака.

***

[1] Уредба о стављању под контролу коришћења ипромета дивље флоре и фауне (Службени гласник РС бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008 и 09/2010).